top of page

ROYALTI BERDASARKAN BIMBINGAN

Terima royalti berdasarkan jumlah ahli bimbingan anda.

Incentive 1 : Club 100
 

Club 100 :

  • Daftar dan bimbing 100 orang penyimpan emas dengan pembelian emas minimum RM100 dalam tempoh 12 bulan PG financial year (bulan April hingga Mac berikutnya).

Incentive : 

  • Diraikan dengan peluang Naik ke pentas untuk terima sijil pengiktirafan semasa Public Gold Annual Recognition Night yang diadakan setiap tahun.


Incentive 2 : Club 365
 

​Club 365

  • Daftar dan bimbing 365 orang penyimpan emas dengan pembelian emas minimum RM100 dalam tempoh 12 bulan PG financial year (bulan April hingga Mac berikutnya).

Incentive : 

  • Diraikan dengan peluang Naik ke pentas untuk terima sijil pengiktirafan semasa Public Gold Annual Recognition Night yang diadakan setiap tahun.

  • Terima RM1,000 dalam bentuk C-wallet PGmall bagi tujuan membeli belah.


Incentive 3 : Club 1,000
 

​Club 1,000

  • Daftar dan bimbing 1,000 orang penyimpan emas dengan pembelian emas minimum RM100 dalam tempoh 12 bulan PG financial year (bulan April hingga Mac berikutnya).

Incentive : 

  • Diraikan dengan peluang Naik ke pentas untuk terima sijil pengiktirafan semasa Public Gold Annual Recognition Night yang diadakan setiap tahun.

  • Terima RM2,000 dalam bentuk C-wallet PGmall bagi tujuan membeli belah.

bottom of page