top of page

ROYALTI BERDASARKAN 
JUALAN

Terima royalti berdasarkan pembelian ahli bimbingan.

Incentive 1 : Referral Incentive
 

Terima referral incentive setiap kali penyimpan emas di bawah bimbingan anda membuat pembelian emas.

Peratus insentif bergantung kepada status PGBO dan jumlah pembelian emas penyimpan emas anda.

 • Normal Dealer (ND) : 1.0% berdasarkan jumlah pembelian.

 • Normal Dealer (ND) : 1.5% berdasarkan jumlah pembelian.

 • Master Dealer (MD) : 2.0% berdasarkan jumlah pembelian.

 • Founder Master Dealer (FMD) : 2.0% berdasarkan jumlah pembelian.

insentif disediakan untuk PGBO

Contoh :

 

 • Anda adalah Master Dealer dengan 300 orang penyimpan emas di bawah bimbingan anda.

 • Setiap bulan, setiap penyimpan emas anda membeli emas bernilai RM200.

 • Referral incentive anda setiap bulan adalah : 

  • 2.0% x RM300 x 300 orang = RM1,800

 

NOTA TAMBAHAN : 

 • Status dealer akan kekal seumur hidup, bermakna anda akan terus menerima referral incentive setiap kali penyimpan emas anda menjual emas mereka, sepanjang hayat anda.


Incentive 2 : Sellback Incentive
 

Terima sellback incentive setiap kali penyimpan emas di bawah bimbingan anda menjual emas mereka kepada Public Gold.

Sellback incentive adalah sebanyak 0.3%, bergantung kepada jumlah penjualan emas penyimpan emas anda.

insentif disediakan untuk PGBO

Contoh :

 

 • Anda mempunyai 300 penyimpan emas di bawah bimbingan anda.

 • Mereka menjual emas bernilai RM1,000 setiap seorang.

 • Sellback incentive anda adalah : 

  • 0.3% x RM1,000 x 300 orang = RM900.

NOTA TAMBAHAN

 • Status dealer akan kekal seumur hidup, bermakna anda akan terus menerima sellback incentive setiap kali penyimpan emas anda menjual emas mereka, sepanjang hayat anda.


Incentive 3 : Top Producer Award.
 

Setiap bulan, anda akan menerima Top Producer Award sekiranya anda berjaya mencapai jumlah jualan peribadi :

 • RM 25,000 ke atas - Bronze Award

 • RM 50,000 ke atas - Silver Award

 • RM 75,000 ke atas - Gold Award

 • RM 100,000 ke atas - Platinum Award

insentif disediakan untuk PGBO

Anda akan menerima incentive tunai yang akan dimasukkan ke dalam C-wallet PGmall anda iaitu sebanyak : 

 • RM 50 bagi setiap bronze award 

 • RM 100 bagi setiap silver award

 • RM 150 bagi setiap gold award

 • RM 200 bagi setiap platinum award

Untuk melayakkan anda menerima reward, anda perlu mendapat mana mana award di atas untuk 3 bulan berturut-turut bagi bulan :

 • Q1 : April hingga Jun

 • Q2 : July hingga September

 • Q3 : Oktober hingga Disember

 • Q4 : Januari hingga Mac

Contoh :

 • Anda menerima platinum award bagi April dan Mei serta Gold award bagi Jun.

 • Top producer reward anda adalah : 

  • RM200 (April) + RM200 (Mei) + RM150 (Jun) = RM550.

NOTA TAMBAHAN

 • Jumlah jualan peribadi adalah jumlah pembelian emas yang dilakukan oleh anda sendiri dan juga penyimpan emas anda sepanjang bulan berkenaan.


Incentive 4 : Q-Bonus Reward.
 

Capai jualan peribadi sebanyak RM250,000 sebulan untuk tempoh beberapa bulan dan anda layak untuk terima Q-bonus Reward.

insentif disediakan untuk PGBO

 

Q-Bonus Reward : 

 • Q6 : Terima RM3,000 jika capai jualan peribadi RM250,000 sebulan untuk mana mana 6 bulan dalam tempoh 12 bulan bermula April hingga Mac berikutnya.

 • Q9 : Terima tambahan RM3,000 (total RM6,000) jika capai jualan peribadi RM250,000 sebulan untuk mana mana 9 bulan dalam tempoh 12 bulan bermula April hingga Mac berikutnya.

 • Q12 : Terima tambahan RM6,000 (total RM12,000) jika capai jualan peribadi RM250,000 sebulan untuk 12 bulan bermula April hingga Mac berikutnya.

NOTA TAMBAHAN :

 

 • Jumlah jualan peribadi adalah jumlah pembelian emas yang dilakukan oleh anda sendiri dan juga penyimpan emas anda sepanjang bulan berkenaan.


Incentive 5 : Mini SIP Reward
 

Percutian percuma di negara Asean yang ditetapkan oleh Public Gold. 

Kos percutian akan dibayar sepenuhnya oleh Public Gold dimana Public Gold membelanjakan lebih RM10,000 untuk kos percutian bagi setiap seorang PGBO.

insentif disediakan untuk PGBO
insentif disediakan untuk PGBO

Syarat Kelayakan : 

 • Jumlah jualan peribadi RM600,000 dalam tempoh 1 tahun PG financial year.

 • Bimbing 100 penyimpan emas baru dalam tempoh 1 tahun PG financial year.

 • Jumlah penyimpan emas bimbingan terkumpul melebihi 300 orang.

Nota Tambahan : 

 • Kelayakan tahunan.

 • PG financial year merujuk kepada tempoh 1 tahun dari April hingga Mac berikutnya.

 • Setiap PGBO layak untuk menerima Mini SIP Reward 2 kali sepanjang hayat.

 • Hanya untuk PGBO yang tidak pernah menerima Grand SIP Reward.


Incentive 6 : Grand SIP Reward.
 

Percutian percuma di negara Eropah yang ditetapkan oleh Public Gold. 

Kos percutian akan dibayar sepenuhnya oleh Public Gold dimana Public Gold membelanjakan lebih RM20,000 untuk kos percutian bagi setiap seorang PGBO.

Grand SIP Reward untuk tahun tahun sebelum ini :

 • 2011 : Australia

 • 2012 : South Africa

 • 2013 : Japan

 • 2014 : Switzerland

 • 2015 : Turkey

 • 2017 : Spain

 • 2018 : Finland & Iceland

 • 2019 : Balkans

 • 2020 : New zealand

 • 2021 : Dubai

 • 2022 : Italy 

insentif disediakan untuk PGBO

Terdapat beberapa cara untuk kelayakan Grand SIP Reward.

Cara pertama (Berdasarkan jualan peribadi) :

1) Single ticket (seorang)

 • Bimbing sekurang kurangnya 300 penyimpan emas .

 • Jumlah jualan peribadi RM3,000,000 dalam tempoh 1 tahun PG financial year.

2) Double ticket (2 orang)

 • Bimbing sekurang kurangnya 300 penyimpan emas .

 • Jumlah jualan peribadi RM6,000,000 dalam tempoh 1 tahun PG financial year.

Nota Tambahan : 

 • Untuk cara kedua, rujuk royalti berdasarkan kepimpinan.

 • Kelayakan tahunan.

 • PG financial year merujuk kepada tempoh 1 tahun dari April hingga Mac berikutnya.

bottom of page